a rhyme end by sudhama group participants revanth,sudheer,vishnu
A rhymeend by sudhama group
participants revanth,sudheer,vishnu

keerthana folder/a song by rama & laxman group jay radha madhav participants jayalaxmi,druva,priyanka,babitha,shreya,vikram,dhvani,tulasi,srikiran,vaushit,sneha
A song by rama & Laxman group jay
radha madhav prticipants jayalaxmi,
druva,priyanka,babitha,shreya,vikram,
dhvani,tulasi,srikiran,vaushit,sneha

A young student sharing his experience of geeta summer camp
A young student sharing his experience
of geeta summer camp
bharath group performing sloka at the concluding ceremony
bharath group performing sloka at the concluding ceremony
DSC_9767DSC_9767 keerthan kids participating in a estatic keertan
kids participating in a estatic keertan
rohit a student of sudhama group telling story of srila prabhupada
rohit a student of sudhama group telling
story of srila prabhupada
singing narsimha group participants arvind,gayatri,sai harika,taruni,snigdha,lada krishnamurthy,mayuri,krithika,pranavi,kalyana,jahnavi,tej saishwar,raj  rajeshwari
singing narsimha group participants
arvind,gayatri,sai harika,taruni,snigdha
,lada krishnamurthy,mayuri,krithika,pranavi,
kalyana, jahnavi,tej saishwar,raj rajeshwari
sloka recitation by Nimai group Roshan, katepal,manasa,krishna sai,sanjana,navya,goverdhan,lashmita
sloka recitation by Nimai group Roshan,katepal,manasa,krishna sai,sanjana,navya,goverdhan,lashmita
sloka recitation by sudhama group participants pavan,vadhindra,srikanth,vivek,abhinav
sloka recitation by sudhama group participants pavan,vadhindra,srikanth,
vivek,abhinav
sloka recitation Nimai group participants shukasamhita,ramya,bharath,srinath,suchitra,lahari,priyanka
sloka recitation Nimai group participants
shukasamhita,ramya,bharath,srinath,
suchitra,lahari,priyanka
sloka recitation session by young kidssloka recitation session by young kids song thank u krishna by balarama group participantsraveena,pujitha,nishita,
song thank u krishna by balarama group participantsraveena,pujitha,nishita,
srujana,aishwarya,sumani
students below 8yrs singing the keerthan and slokastudents below 8yrs singing the keerthan and sloka students of below 8yrs singing keerthan1students of below 8yrs singing keerthan1
students of below 8yrs singing keerthan2students of below 8yrs singing keerthan2 students of below 8yrs singing the keerthan and slokaastudents of below 8yrs singing the keerthan and slokaa the students of laxman group chanting slokas at the concluding ceremony
the students of laxman group chanting slokas at the concluding ceremony
vishaka group singing a song krishna's family is very large participants are krishigna,madhuri,tejashwini,niharika,rukshana
vishaka group singing a song krishna's
family is very large participants are krishigna,madhuri,tejashwini,niharika,
rukshana
DSC_9613DSC_9613 DSC_9683DSC_9683    
estatic kirtan Enthusiastic kids participating in a kirtan session at gita summer camp
Enthusiastic kids participating in a kirtan session at gita summer camp
Enthusiastic kids participating in a kirtan session at gita summer camp 2011
Enthusiastic kids participating in a kirtan session at gita summer camp 2011
kids enjoying a kirtan session
Kids enjoying a kirtan session
kids enjoying kirtan at gita camp
Kids enjoying kirtan at gita camp
Mahasringadas ji and sridhar anand prabhu in a kirthan session at the gita summer camp
Mahasringadas ji and Sridhar Anand
prabhu in a kirthan session at the
gita summer camp
Mahasringadas ji and sridhar anand prabhu in a kirthan session at the gita summer camp
Mahasringadas ji and sridhar anand
prabhu in a kirthan session at the
gita summer camp
Mahasringadas ji and sridhar anand prabhu in a kirthan session at the gita summer camp
Mahasringadas ji and Sridhar anand
prabhu in a kirthan session at the
gita summer camp
the kids chanting loudly and participating in keertan session
The kids chanting loudly and participating
in keertan session
Vijaya laxmi mataji teaching the art of keertan
Vijaya laxmi mataji teaching the art of
kirtans

Dr.sahadeva dasa leading a keerthan
at the concluding ceremony
Gita Summer Camp @ 2011 All Rights reserved